Brancheforeningen for Flaskegenbrug er interesseorganisation for Danmarks førende flaskegenbrugsvirksomheder.

Flaskegenbrugsbranchen står overfor en milepæl, hvor det er usikkert om branchen kan overleve pga. den nedsatte emballageafgift.

Ved at aflevere jeres glasaffald til et af Brancheforeningen For Flaskegenbrugs medlemmer, er i med til at sikre at genbrugssystemet, som vi kender det i dag, bliver bevaret og at alt glasemballage behandles på den mest miljørigtige måde.

Hvis genbrugssystemet ikke bliver videreført, vil alt glas ende som skår, hvilket vil være en katastrofe for miljøet og for Danmark. Glasværkerne kan ikke modtage flere skår end de gør i dag, hvilket vil medføre at store mængder glas vil ende på deponi. Derfor er det vigtigt for miljøet og for hele affaldssituationen i Danmark, at kommuner og private støtter op om flaskegenbrugssystemet, så vi kan minimere glasaffaldet og genbruge mest muligt.

Brancheforeningen For Flaskegenbrug er jeres garanti for at al glasemballage sorteres og genbruges på den mest miljørigtige måde. Der bruges 85 % mindre energi ved at genbruge hele flasker.

Ny brochure: Gør det for miljøet, Genbrug af vinflasker »

Dokumentationer
Genbrug af danske vinflasker. Vurdering af markedet og de miljømæssige effekter »
Høringssvar til nedsættelse af afgiften af emballge til vin og spiritus m.m. »
Processbeskrivelse ved flaskegenbrug »

Pressen skriver
Teknik & Miljø, April 2011 - "Selvfølgelig skal vi genbruge flasker" »
Folketidende.dk - "Foreninger mister indtægter" »
Helsingør Dagblad - "Tosset lov om emballageafgifter" »
KMPG - "Udlandet interesseret i danske afgifter" »
ErhvervsBladet - "Skattereformen smadrer branche for flaskegenbrug " »